Seleccionar página

blog control de plagues

Empresa de desinsectació a Barcelona

Som una empresa de Desinsectació a Barcelona especialitzada a l’eliminació de plagues d’insectes, també a Mataró, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat….

La teva empresa de serveis de desinsectació a Barcelona, Mataró, Granollers

Inspecció gratuïta y pressupost sense compromís

Desinfecciones Cimax, empresa de fumigació i control de plagues d’insectes a empreses, col·legis, comunitats de propietaris i particulars

 

Elimina plaga d’insectes: Paneroles, Xinxes, Puces, Termites, Formigues i vespes a la província de Barcelona. Especialistes amb mes de 13 anys d´experiència al sector del Control de Plagues. Tractaments de desinsectació professionals certificats i amb garantia de seguretat.

Per què escollir a Desinfecciones Cimax com la teva empresa de desinsectació a Barcelona?

En primer lloc, hem de destacar que tots el serveis biocides prestats per Desinfecciones Cimax compleixen la NORMA EUROPEA EN 16636. Es la norma, que estableix els requisits i competències que ha de complir les empreses professionals de serveis de control de plagues. Per això mateix, el seu compliment garanteix la professionalitat dels proveïdors que formen part del sector de la gestió integral de plagues. De fet, la seva tasca suposa un gran benefici per la societat. Com a resultat evitem la proliferació de plagues al nostre carrer, industries o domicilis, salvaguardant la salut pública, els béns i el medi ambient.

Desinfecciones Cimax es una empresa homologada pel Ministeri de Sanitat e inscrita al Registre Oficial d´Establiments y Serveis Biocides de la Generalitat de Catalunya (ROESB) amb el nº 0312CAT-SB.

Apostem per una metodologia respectuosa amb el medi ambient. Es tracta d´un control de plagues, basat a la lluita integrada i amb l´objectiu de reduir i/o eliminar plagues d´insectes i rosegadors perjudicials per l´esser humà.

Empresa de fumigació i control de plagues autorizada pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya amb el ROESP Nº0312CAT-SB

L’estratègia a seguir per realitzar un control de plagues adequat, ha d’incloure els següents passos:

Diagnòstic previ de la situació

Identifiquem l´espècie que causa la plaga, avaluem el nivell de plaga existent , quins son els motius del seu origen, i les característiques de l´àrea objecte del control.

Planificació

Planificació del mètode de control adequat i periodicitat de les actuacions necessàries per acabar amb la plaga.

Execució dels tractaments

Adaptació de les mesures físiques que impedeixen el pas dels vectors, així com la esmena de possibles deficiències estructurals a les instal·lacions i sanejament del medi, actuacions biològiques i per últim actuacions químiques limitant l’ús de biocides en aquelles situacions a les que no sigui possible acabar amb la plaga mitjançant altres mètodes.

Seguiment

Seguiment i control dels mètodes utilitzats

Què serveis de desinsectació realitza la nostra empresa?

Amb la fi d’evitar perjudicar el medi ambient, els tractaments biocides (desinsectació, desratització o desinfecció) que realitzem a Desinfeccions Cimax son molt específics. L’objectiu del servei es el control o extermini d’un determinat organisme diana. Per aquest motiu, evitem l’ús de biocides classificats com tòxics o molt tòxics. Així mateix, tots els nostres productes biocides estan homologats pel Ministeri de Sanitat, el que queda reflectit a la documentació i als Certificats DDD que donem al client.

Vols que et truquem?

Privacitat

Quins mals provoquen les rates?

A més del seu important paper a la transmissió de diferents malalties, les rates i els ratolins donen lloc a altres mals a l’entorn humà. Contaminen y destrueixen rossegant mes aliments dels que consumeixen:

    • Destrucció directa d’aliments, collites y productes emmagatzemats.
    • Aliments contaminats i fets malbé per excrements, pèls i orina.
    • Desperfectes ocasionats als productes envasats que comporta pèrdues per vessament.

Les rates i els ratolins necessiten rossegar regularment per mantenir els seus incisius afilats. En conseqüència fan malbé les canonades de plom i altres estructures de metalls tous, fustes, plàstics, aïllaments de polietilè, cables elèctrics… Així es com les plagues de rosegadors accedeixen a l’interior dels edificis i magatzems per aconseguir aliments o materials per construir nius.

Aquí poden trobar algunes de les plagues d’insectes que tractem:

Si heu arribat fins aquí, segurament necessiteu ajuda

 

Estem aquí per atendre’t i oferir-te els nostres serveis de control de plagues